قیمت روز زعفران

:Date of last update

Prices are updated daily​

Updated price of saffron​

Price status Price per kilo Product Name
1526 $ Perssed Super Negin Saffron
$1460 Super Negin Saffron Grade A
1432 $ Negin Saffron
1395 $ Sargol Saffron Grade A
1298 $ Sargol Saffron Grade B
1294 $ Pushal Qalamdar Saffron
1276 $ Pushal Saffron
1025 $ Bunch Saffron
$1233 Broken Saffron
..... White saffron root
خرید زعفران سوپرنگین توضیحات معرفی زعفران سوپرنگین

All Red Saffron (Super Negin)

In this type of saffron, three strands of saffron stigma are connected .
For this reason, it looks more beautiful and has more volume.

Super Nagin saffron saffron has a higher quality compared to other types of saffron in the market, so it is more expensive.

All Red Saffron(Negin)

Negin saffron is like Super Negin and the stigma strings are connected.

And the only difference between Super Negin saffron and Negin saffron is the length of the saffron string, and Negin saffron strings are shorter than Super Negin saffron.

عکس زعفران نگین زعفران نگین کرقند زعفران
خرید و صادرات زعفران قیمت عمده زعفران

All Red Saffron (Sargol )

It can be said that the only characteristic of Sargol saffron is the redness of its stigma.
In this type of saffron, the white part of saffron is removed and all red saffron is produced (cut string saffron).

This type of saffron is considered the most famous and popular type of saffron inside Iran.

filament saffron (Grade 1 Poushali)

When the string of saffron is separated from the flower, the stigma will have a cream of 1 to 3 mm, which is called saffron, saffron saffron, pushal saffron.
It should be said that it is the best quality and has the highest coloring.

cutvh \,ahg ;vrkn کرقندزعفران rdlj fi v,c cutvhk ;vrkn
عکس زعفرانوشال زعفران پوشال چیه

filament saffron (Grade 2 Poushali)

The width of the stigma of Pushal saffron is less compared to that of Kalamdar Pushal.

When the saffron strand is separated from the saffron flower, the stigma will have a cream of 1 to 4 mm, which is called a normal pushal.

filament saffron (Grade 4 Poushali)

This type of saffron is one of the types of saffron, the stigma of saffron has a root of 3 to 5 mm and it has a white root of 3 to 5 cm. The white root of saffron or the stigma and the white root of saffron are related.
Whole strands of saffron are bleached with a thin thread and dried, which gives rise to the saffron of a bunch or dokhtarpich.

عکس زعفران دسته زعفران دسته چیه
ریشه سفید زعفران کجاست قیمت روز زعفران

White Saffron

After separating the head saffron from the stalk saffron, the root part of the strands remains, this part is known as white saffron or saffron root.

 

Pollen Saffron

Saffron pollen is the result of sieving Negin saffron and Sargol saffron, and it is used in all kinds of food, especially stewed foods and grilled chicken, as a weaker color and flavor compared to saffron types.

چقد این مطلب برای شما مفید بود؟

برای امتیاز دادن روی یکی از ستاره ها کلیک کنید

میانگین امتیاز 5 / 5. تعداد امتیاز: 1

اولین کسی باشید که امتیاز میدهد:)

تماس با ما

0
شما این محصولات را انتخاب کرده اید  0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.